AZ EN RU
İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir
H.Əliyev

Azərbaycanı kəşf et…
İnsan kapitalı inkişafın əsas səbəblərindəndir…

10 MƏhali
99.8%Yüksək savadlılıq səviyyəsi!

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi

4.8 Mişçi
qüvvəsi
33Əmək bazarının səmərəliliyi
95%məşğulluq səviyyəsinə görə MDB-də 4-cü
74%Özəl sektorda məşğulluq
    • İldə təqribən 30.000 tələbə ali məktəblərdən məzun olur
    • Dövlət Proqramı ilə dünyanın 370-ə yaxın aparıcı universitetində təhsil almış 3500-dən çox məzun

Mənbə: Dünya Bankı

Azərbaycanı kəşf et…
İnsan kapitalı Inkişafın əsas səbəblərindəndir…37dünyada
138 ölkə arasında kifayət qədər rəqabətə davamlılıq
1

MDB-də

Dünya İqtisadi Forumu, Qlobal Rəqabətlilik İndeksi, 2015-2016Qafqaz regİonunda ən yüksək ÜDM səvİyyəsi

5559$

Adambaşı
ÜDM

53M.

ÜDM
artım 1.1%

29.8milyard$

Neft

23.2milyard$

Qeyri Neft

Qafqazda ən güclü məzənnə — M


Son 5 ildə 120 milyard $-dan çox investisiya yatırımı…

9mlrd $Daxili investisiya

7.5mlrd $ Xaricə birbaşa investisiya

11 mlrd.$ xarici investisiya

20mlrd $ ümumi investisiya həcmi2015

Source: World Bank, IBRD/IDA

İnteraktiv Xəritə