AZ EN RU
İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir
H.Əliyev

Xarici birbaşa İnvestisiya yönümlü siyasət İnvestorları dəstəkləyir!!!

7Biznesə başlama

22Mülkiyyət qeydiyyatı

34Vergi ödəməsi

40Razılaşmaların
qüvvədə qalması

36İnvestorların
mühafizəsi

Dünya İqtisadi Forumu, Qlobal Rəqabətlilik İndeksi, 2015-2016

Daim təkmilləşən islahatçı biznes mühiti...


  • Bütün investorlar üçün bərabər hüquqlar və imkanlar
  • Güclü investor mühafizə siyasəti və qanunvericiliyi: qanunvericilikdə yeniliklər, milliləşdirmə və müsadirə hallarında zidd dəyişikliklərə qarşı sığortalanma
  • Dəymiş ziyana və itkilərə görə kompensasiya
  • Mənfəət repatriasiyasi
  • Aşağı tənzimləyici möhnət
  • Məhdud qiymət nəzarəti
  • Biznes üçün 450-dən çox elektron xidmətlər (elektron qeydiyyat, elektron vergi ödəmə, elektron lisenziyalasdırma, elektron ticarət, elektron intellektual mülkiyyət, elektron ödəmə)
  • Rəqabətli vergi rejimi (Korporativ vergi -20%, ?DV-18%, Sadələşdirilmiş vergi - 2% və ya 4%, Gəlir vergisi – 14%-dən 25%-? qədər, Ödəmə mənbəyində tutulan vergi – 10%) və ‘vergi məzuniyyətləri’
  • 51 İkiqat Vergitutma Müqavilələri
  • 47 İkitərəfli investisiya müqavilələri

İnvestisiya mühitini dəstəkləyən 10 ‘YOX’…


1

Dövlət təftişləri yoxdur (vergi, insan sağlamlığı və dövlət təhlukəsizliyi məsələləri xaric)

2

Xarici və yerli investorlara münasibətdə ayrıseçkilik yoxdur

3

Xarici investisiya üçün ilk öncə icazənin alınması tələbi yoxdur

4

Xarici mübadilə məhdudiyyətləri yoxdur

5

Kapitalın hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatları üçün lisenziyalaşdırma yoxdur

6

Şirkətlərdə xarici kapitalın miqdarına məhdudiyyət yoxdur

7

Texnologiyanın köçürülməsi üçün məhdudiyyət yoxdur

8

Mülkiyyətclikdə hüquqi məhdudiyyət yoxdur

9

Mənfəətin repatriasiyasında məhdudiyyət yoxdur

10

Yerli həmkar tələbi yoxdur

Stimullaşdırıcı təşviq proqramları İnvestisiya sadələşdirməsi strategIyasını təmsil edir…


İnvestisiya Təşviq Sənədinin (ITS) sahibləri,
sənaye və texnologiya parklarının sakinləri

} 7 il Ərzində ödəmələrdə kəskin güzəştlərdən yararlanırlar

  İTS sahibləri

  • 50% azaldılmış korporativ vergi
  • İdxal olunmuş avadanlıqlara, texnoloji vasitələrə görə 0% ƏDV
  • İdxal olunmuş avadanlıqlara, texnoloji vasitələrə görə 0% gömruk rüsumu
  • 0% torpaq vergisi
  • 0% mülkiyyət vergisi
7 il

  Parkların sakinləri

  • 50% azaldılmış korporativ vergi
  • İdxal olunmus avadanlıqlara, texnoloji vasitələrə görə 0% ƏDV
  • İdxal olunmuş avadanlıqlara, texnoloji vasitələrə görə 0% gömruk rüsumu
  • 0% torpaq vergisi
  • 0% mülkiyyət vergisi

Biznes qeydiyyatı üçün təkminləşdirilmiş prosedurlar…


  • 2 iş günü ərzində biznes qeydiyyatı
  • Asanlasdırılmış lisenziyalaşdırma sistemi; 10 iş günü ərzində müddətsiz lisenziyanın alınması
  • Biznes qeydiyyatı, gömrük, tikinti icazələri və lisenziyalaşdırma üçün “vahid pəncərə” (ASAN Xidmət) sistemi

Əlverişli ticarət rejimi…


  • Sərhəddi keçən məhsullar və maşınların yoxlanması üçün vahid pəncərə sistemi
  • Elektron bəyannamə daxil bir çox xidmətlər üçün “Elektron gömrük”
  • Ixrac rüsumu yoxdur
  • Yaşıl Kanal Sistemi

   Avtomatlaşdırılmış rəqəmsal informasiya sistemi gömrük giriş kanalını müəyyənləşdirir:

   • Yaşıl – fiziki yoxlama yoxdur
   • Mavi – gömruk nəzarəti
   • Sarı – sənədlərin, məhsulların və maşınların ətraflı yoxlanması
   • Qırmızı – sənədlərin, məhsulların, maşınların və insanların yoxlanması
  • Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Maldova və Belarus ilə azad ticarət razılaşmaları
İnteraktiv Xəritə