AZ EN RU
İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir
H.Əliyev
İnformasiya texnologiyaları sektorlardan gəlirlərinə görə qeyri-neft sahələri arasında ən çox dinamik inkişafda olan sahədir.
  58-ci

  İT-nin inkişaf səviyyəsinə görə

  139 ölkə arasında

  53-cü

  İT xidmətlərinə görə

Mənbə: Beynəlxalq Telekommunikasiyalar Birliyi “İT İnkişaf İndeksi 2016”, Dünya İqtisadi Forumu “Şəbəkə Hazırlığı İndeksi 2016”

map-default

MDB məkanında internet əhatəsinə görə 1-cidir

1.Azərbaycan

2.Belarusiya
3.Rusiya
4.Qırğızıstan
5.Ukrayna
6.Moldova
7.Gürcüstan
1.6 mlrd. AZN

İT xidmətlərinin həcmi

27 min

işçi qüvvəsi

+ 2 mlrd. $

2010-cu ildən bəri
investisiya yatırımı

2%

ÜDM-də çəkisi

İlk telekomminikasiya peyki “Azerspace-1” 2013-cü ildə orbitə buraxıldı və 15 il müddətinə Azərbaycan, Mərkəzi Asiya, Avropa və Afrika regionunda internet əhatəsini təmin edəcək.

2017-ci ildə orbitə buraxılacaq növbəti peyk “Azerspace-2” rəqəmsal yayım, internetə giriş, məlumat ötürücülüyü və multi-xidmət şəbəkəsini reallaşdıracaq.


Əsas sahələr:

diagram

Digər

Program xidmətlər

İnternet xidmətlər

Sabit xidmətlər

Mobil Xidmətlər

İT sahəsində sürətli inkişafı təmin etmək üçün Yüksək Texnologiyalar Parkları istifadəyə verilmişdir. Zamanla hər cür infrastrukturla təmin olunacaq parklar rezidentlərə çox əlverişli şərtlər, vergi güzəştləri təklif edir.

İT sahəsi ilə bağlı daha ətraflı məlumatı “Doing Business in Azerbaijan” kitabçasından almaq olar.

Kənd təsərrüfatı və qida sənayesi.

4.8 mln. ha

kənd təsərrüfatına
yararlı torpaq sahəsi

7.3%

ÜDM-də pay

37% - dən çox

aktiv işçi qüvvəsi

38%

qida sənayesinin istehsal sənayesində yeri

1326 mln. $.

2003-2015-ci illərdə qida sənayesinə investisiya yatırımı


Kənd təsərrüfatının alt sektorları:

 • Bağçılıq (meyvə-tərəvəz)
 • Şəkərçilik
 • Üzümçülük
 • Tütünçülük
 • Fındıqçılıq
 • Animal production
 • Çayçılıq
 • Balıqçılıq
 • Arıçılıq

 • Kənd təsərrüfatı istehsalı

  Əkinçilik

  Maldarlıq


  Qida sənayesinin əsas seqmentləri

  Meyvə-tərəvəz istehsalı
  Ət və ət məhsulları istehsalı
  Süd və süd məhsulları istehsalı
  Spirtli və spirtsiz içki istehsalı

  Qida sənayesinin əsas seqmentlər

   • Kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının 50% endirimlə satışı və icarəsi
   • Suvarma avadanlıqlarının dəyərinin 50%-nin ödənilməsi
   • Damazlıq mal-qaranın 50% endirimlə satışı və icarəsi
   • Toxum istehsalçıları üçün subsidiyalar
   • Mineral gübrələrin çox əlverişli şərtlərlə satışı
   • Sığorta dəyərinin 50%-nin ödənilməsi
   • Əkin sahələrində istifadə olunan motor yağlarına və yanacağa görə subsidiyalar
   • “Vergi məzuniyyətləri”
   • Bir sıra məhsul və avadanlıqların idxalı zamanı ƏDV-dən və gömrük rüsumundan azad olma

  Əsas ixrac olunan məhsullar

  • Təzə meyvə-tərəvəz
  • Konservləşdirilmiş meyvə-tərəvəaz məhsulları
  • Meyvə şirələri
  • Şərab
  • Təzə meyvə-tərəvəz
  • Konservləşdirilmiş meyvə-tərəvəaz məhsulları
  • Meyvə şirələri
  • Şərab

  Kənd təsərrüfatı və qida sənayesi ilə bağlı daha ətraflı məlumatı “Agriculture and Food Processing” və “Doing Business in Azerbaijan” kitabçalarından almaq olar.

  Kimya

  3.4 mlrd AZN

  istehsal həcmi

  600 mln-dan çox

  2003-2015- ci illərdə investisiya yatırımı

  1 mlrd. $

  2015-ci ildə məhsul ixracının həcmi

  Kimya sənayesində sürətli inkişafı təmin etmək üçün Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı istifadəyə verilmişdir. Hər cür infrastrukturla təmin olunan park rezidentlərə çox əlverişli şərtlər, vergi güzəştləri təklif edir.

  Sənaye Parkında çox geniş çeşiddə kimyəvi məhsulların istehsalı həyata keçirilir.


  Əsas məhsullar

  • Benzin
  • Dizel yanacağı
  • Sürtgü yağları
  • Etilen
  • Polietilen
  • Propilen
  • Bitum
  • Boyaq maddələri
  • Barium sulfid

  Kimya sənayesi ilə bağlı daha ətraflı məlumatı “Industry in Azerbaijan” “Doing Business in Azerbaijan” kitabçalarından almaq olar.

  Maşınqayırma sənayesinin inkişafında əsas strateji hədəf idxalın əvəzlənməsidir. İstehsal sənayeləri arasında ən çox işçi qüvvəsi məhz bu sahədə cəmləşib.İstehsal sənayeləri arasında ən çox işçi qüvvəsi məhz bu sahədə cəmləşib.

  670 mln. $

  2003-2015- ci illərdə investisiya yatırımı

  14.6 min

  işçi qüvvəsi

  198.8 mln. AZN

  istehsal həcmi

  25% neft-qaz sənayesi üçün maşın və avadanlıqların istehsalı

  75% istehlakçı, kənd təsərrüfatı avadanlıqları, müxtəlif avto-cihazların istehsalı

   • Maşınqayırma sənayesinin bu qolu üzrə 150 illik təcrübə
   • Qonşu və regional bazarlara uğurlu ixrac

  Əsas alt sektorlar

 • Müxtəlif maşın hissələri istehsalı
 • Kənd təsərrüfatı maşınları
 • Avto-cihazların istehsalı
 • Elektrik mühəndisliyi
 • Gəmiqayırma
 • Radio və avtomatik nəzarət mühəndisliyi
 • Maşınqayırma sənayesində sürətli inkişafı təmin etmək üçün Qaradağ Sənaye Parkı istifadəyə verilmişdir. Zamanla hər cür infrastrukturla təmin olunacaq park rezidentlərə çox əlverişli şərtlər, vergi güzəştləri təklif edir.

  Əsas istehsal olunan məhsullar

  • Müxtəlif ölçülü gəmilər
  • Kənd təsərrüfatı avadanlıqları, traktorlar
  • Müxtəlif yük maşınları
  • Elektrik mühərrikləri
  • Yağ ayırma avadanlıqları

  Maşınqayırma sənayesi ilə bağlı daha ətraflı məlumatı “Industry in Azerbaijan”“Doing Business in Azerbaijan” kitabçalarından almaq olar.

  Xəzər sahillərində və Qafqaz dağları qoynunda turizm baxımından çox əlverişli mövqedə yerləşən Azərbaycan öz qonaqpərvərliyi, mədəni və tarixi irsi, zəngin mətbəxi və dini tolerantlığı ilə turistləri özünə cəlb edir.

  Turizm rəqabətliliyinə görə 141 ölkə arasından 84-cü
  Turizm artımına görə Ş.Avropada 2-ci
  İnsan resursları, əmək bazarı və təhlükəsizliyə görə 36-cı
  Sağlamlıq və gigiyenaya görə 44-cü
  İT-yə görə 52-ci
  Turizmin əhəmiyyətinə görə 58-ci
  Sektorda qiymət rəqabətliliyinə görə 65-ci

  Mənbə: Dünya İqtisadi Forumu “Səyahət və Turizm Rəqabətlilik
  İndeksi”, Dünya Turizm Təşkilatı.

  TripAdvisor” saytının məlumatına görə Bakı 2016-cı ildə ən sürətli inkişaf edən 5 şəhərdən biridir.

  Turizmin alt sektorları

 • Mədəni irs və turizm
 • İstirahət turizmi
 • Biznes turizmi
 • Eko-turizm
 • Dini turizm
 • İdman və əyləncə turizm

 • Ölkəyə turistlərin gəlməsində məqsəd:

  Digər

  İstirahət

  Sağlamlıq və dini səbəblər

  Biznes

  Turizm ilə bağlı daha ətraflı məlumatı “Tourism and Hospitality”“Doing Business in Azerbaijan” kitabçalarından almaq olar.

  İnteraktiv Xəritə